58 van 173 items
asset by WebDog

Klas en Kunst

Babel

  • groep: 5
  • datum opties: het hele schooljaar
  • duur: 16 weken
  • genre: Multidisciplinair
  • locatie:op school
  • gezelschap: Babel

Jaarlijks terugkerend educatieprogramma waarbij kinderen op actieve wijze kennis maken met cultuur – muziek, dans, theater en beeldende kunst- op een leeftijd dat ze hiervoor bijzonder ontvankelijk zijn (ontdekken en keuzes maken). Uitgangspunt is dat kinderen geïnspireerd en gemotiveerd raken; ze ervaren dat ze iets graag doen en ontdekken wellicht een nieuw talent bij zichzelf. Babel docenten laten de kinderen ervaren hoe leuk het is om dingen uit te proberen en zichzelf creatief te uiten. We bieden je ruim 16 weken gastlessen aan op school in 4 disciplines met een vast thema dat bij alle lessen terug komt en de verbindende schakel is gedurende het schooljaar. Naast zelf kunst maken en beleven is er in de lessen ook veel ruimte voor kinderen om te reflecteren op kunst; dus met elkaar in gesprek gaan en met elkaar praten over waar aan gewerkt is in de klas. Het programma sluit aan bij de kerndoelen en aanbodsdoelen van TULE/SLO (K.O. ) en de Culturele Ladekast.

 
Extra opties bij Klas en Kunst: We bieden i.s.m. het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch en het NoordBrabants Museum de mogelijkheid om in het verlengde van Klas en Kunst een bezoek te brengen aan een museum. Of u kunt met uw klas deelnemen aan de Klas en Kunst middag op locatie van Babel met nog meer workshops en een eindpresentatie op het podium. Op deze manier verbinden we actieve cultuureducatie met receptie, reflectie en analyse; de vier pijlers van cultuureducatie. Leerkrachten worden uitgenodigd deel te nemen aan de Inspiratietraining deskundigheidsbevordering, op locatie van Babel Den Bosch, of met het team op school.
 

 

MEER INFO EN RESERVEREN:
Afdeling onderwijs en educatie
TELEFOON: 073 6141084
EMAIL: onderwijseneducatie@babeldenbosch.nl
 

Inschrijven via online formulier 

Je kunt je klas inschrijven tot 1 juni 2020

 


© 2020 - Babel