130 van 180 items

Cursus Open Boek 2.0

Babel

  • groep: leerkrachten
  • datum opties: Donderdag 30 januari, 20 februari, 19 maart, 9 april en 4 juni 2020
  • duur: 16.00u-19.30u
  • genre: lila
  • lesmateriaal: ja
  • locatie:Babel, Hinthamerstraat 72-74
  • gezelschap: Babel

De cursus Open Boek 2.0, een actuele versie van de eerdere Open Boek cursus, leidt leerkrachten in vier bijeenkomsten op tot leescoördinator. De invalshoek is leesbevordering: leesbeleving, leesmotivatie en literaire competenties. Onderzoek wijst uit dat het niveau van begrijpend en technisch lezen nauw samenhangt met de motivatie van de lezer, de tijd om te lezen en de beschikbare boeken. Cursisten bereiden in de loop van de bijeenkomsten hun jaarplan en leesplan voor.

 

Inschrijven

Wil je je inschrijven? Mail ons!

 


© 2020 - Babel